Cestování > Země > > > Felix Romuliana: Před 62 lety se ze země „vyloupl“ div pozdní římské doby
Felix Romuliana - oltář
Zdroj:

Felix Romuliana: Před 62 lety se ze země „vyloupl“ div pozdní římské doby

Dle slov archeologů se jedná zřejmě o nejdůležitější památku z pozdní fáze existence římského impéria. Komplex chrámů a paláců Felix Romuliana leží na východě Srbska, 11 km od města Zaječar. Od roku 2007 je zapsán na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.  

Odkryté pozůstatky římského komplexu Felix Romuliana se v současné chvíli nachází na ploše 40 tisíc metrů čtverečních. Návštěvník tu má jedinečnou možnost prohlédnout si pozdní stavební a dekorativní římský styl na luxusním soukromém opevněném sídle. Na přelomu 3. a 4. století n. l. ho nechal vystavět císař Galerius po svém vítězství nad Peršany. Jedinečné je dílo také díky přítomnosti obytných a kultovních budov na jednom místě. A také díky netradičně zvolenému systému dvojího opevnění – vnitřního a vnějšího.  

Víte, že historické období v 50. letech je v Srbsku známo jako "neo-romantismus srbské archeologie"?
Zdroj:
Víte, že až pětina všech římských císařů se narodila v dnešním Srbsku? V krajině východního Srbska u města Zaječar se kromě Galeria také narodili císaři Maximinus II a Licinius.

To, že sídlo Galeria nesloužilo čistě jen pro zachování památky jeho božské osobnosti a pro soukromé světské potřeby, ale i jako jisté místo duchovního rozměru, v tom má prsty i matka císaře. Bývala vysvěcenou kněžkou pohanského kultu. Možná, že i proto toto „malé opevněné římské město“ po ní z úcty pojmenovali.

  • Zajímají vás římské dějiny? Krásný doklad o důvtipu a síle Římanů naleznete také ve španělském pohoří Las Médulas, kde byl přes 250 let nejvetší antický zlatý důl Evropy.
Ač se čas snažil sebe víc, tak mytickou tvář nezničil.

Mozaiky a velký chrám jako nejpůsobivější doklady římské kultury 

Na severu komplexu stojí chrám zasvěcený bohyni Libeře. Podobá se slavnému paláci v chorvatském Splitu, který nechal vystavět císař Dioklecián. Ten měl také důležitou roli v životě Galeria, protože Dioklecián ho jmenoval jako svého spoluvladaře v rámci tzv. vládnoucí tetrachie a oženil ho se svou dcerou.

Víte, že císař Galerius měl dceru, která se jmenovala Valeria Maximilla, která sama vládla v rozmezí let 309 až 312?
Zdroj:
Římský císař Galerius byl robustný muž s požitkářskou duší, vyslanec boha Dionýsa na zemi. Hodně úsilí věnoval pronásledování křesťanů. Vyznamenal se jako statečný vojevůdce a v mládí hojně pásl dobytek.

Dále si vedle chrámu bohyně Libery můžete prohlédnout palác s krásně zachovalou vstupní halou, lemovanou mozaikami a sloupovím. Za asi nejznámější antickou památku v komplexu lze označit velký chrám na jihu se schodištěm, oltářem a kryptou. Z dochovaných soch jsou nejznámější hlavy boha Jupitera a mytického hrdiny Herkula.  

  • Víte, i arabský svět má svého bájného "Herkula"? Pocházel z města Chiva v Uzbekistánu.
Tak to byly kdysi lázně...

Nejčastějšími dekorativními motivy v komplexu Felix Romuliana jsou výjevy z loveckých scén, portréty boha Dionýsa či květinové a geometrické vzorce v sytě oranžovo červené barvě. Ozdobné fresky na stěnách sestávají z křemenného porfyru.

Při procházce ruinami si můžete také prohlédnout lázně, dvě studny a druhý palác či jistou budovou s chodbou, které jsou zatím odkryty jen částečně. Někteří němečtí archeologové jsou dokonce přesvědčení, že památky komplexu jsou z větší části stále ještě neobjeveny.

Genius loci Felix Romuliana byl rozklíčován až v roce 1984

Císař Galerius v plné kamenné kráse!

Ještě na začátku 50. let minulého století se předpokládalo, že Felix Romuliana byl přechodně vystaveným vojenským táborem. Ovšem roku 1953 zde zahájil archeologické práce a výzkum Vekoslav Popovič se svým odborným týmem a přišlo se na to, že se jedná o velký palácový komplex. Dalších 31 let potom trvalo, než byl objeven kámen s listem břečťanu a vavřínovým věncem s nápisem Felix Romuliana. Záhada byla definitivně rozluštěna.

To ale v archeologickém týmu figuroval i Dr. Dragoslav Srejovič (připojil se k výzkumu v 70. letech), který pomohl na nedalekém kopci Magura odhalit pozůstatky dvou mauzoleí a dvou vysvěcených mohyl – hrob císaře Galeria (zemřel v roce 311, nedaleko bulharské Sofie) a jeho milované matky.

Historikové načrtávají časovou osu po smrti císaře Galeria komplexu tak, že v 5. století byly paláce a chrámy a jejich bohatství vypleněny a zbořeny Huny a pak se zde usadili místní domorodí řemeslníci a zemědělci. Od 7. století je zde už ale liduprázdno a až teprve od 11. století zde začínají žít Slované.  

Galeriův oblouk v řecké Soluni.

Místo

Srbsko
43° 53' 57.4152" N, 22° 11' 8.6316" E

Aktivita: Poznání

Diskuse

Cestujete rádi? Pak jste na správné adrese! Právě tady najdete výběr těch nejlepších článků, videí a fotek s cestovatelskou tématikou. Magazín o cestování nejen pro dobrodruhy.