Cestování > Země > > > Jak přišel rybník u Boleslavi k morbidnímu jménu
Rybník Vražda
Zdroj: Wikimedia Commons

Jak přišel rybník u Boleslavi k morbidnímu jménu

Když budete chodit okolo soustavy Jinolických Rybníků a vykřikovat: „Vražda!“, pravděpodobně tím nikomu tep nezvýšíte. Na Vraždu jsou tady totiž víc, než zvyklí. Ne, opravdu nebudou následující řádky věnovány morbidním úchylkám obyvatel Mladoboleslavska, nýbrž rybníku, který si vysloužil nepříliš lichotivé označení.

Masová historická vražda

Rybník Vražda najdete v okrese Mladá Boleslav, asi 2 km od obce Březno. Asi každého, před kým rybník zmíníte, napadne, zda se tady opravdu ona ponurá událost stala. Bohužel musíme konstatovat, že k zabíjení u rybníka opravdu došlo. A nebylo jen tak ledajaké a jediné. Podle dochovaných zdrojů týkajících se jedné z bitev prusko-rakouské války roku 1866, Prusové zahnali rakouské vojáky do rybníku, kde většina z nich utonula. Vojáci jsou pohřbeni nedaleko rybníka u lesa a mají tu i svůj pomníček.

Jeden ze tří bratří

Rybník Vražda je nejmenším ze tří tzv. Jinolických Rybníků o rozloze 2,1 ha. Bohužel není vhodný ke koupání. Jde o rybník chovný, který je společně s okolními mokřady a lukami chráněnou lokalitou. V jeho blízkosti najdete takové skvosty jako kozlík dvoudomý, upolín obecný, toliji bahenní, prstnatec májový, skřípinku smáčknutou, zeměžluč sličnou či ostřici Dovallovu. Rybník společně s okolím patří k posledním bohatým nalezištím výše zmíněných chráněných rostlin.

Od Schliků až po CHKO

Rybník Vražda se dvěma výše položenými rybníky byl součástí bývalého panství Schliků. Od 30. let 20. století rybníky postupně zarůstaly. Po II. světové válce byla soustava rybníku obnovena. V roce 1999 byl rybník prohlášen za přírodní památku. Nyní jej spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR CHKO Český ráj. S rokem 1999 je spojena také jedna další zajímavost. Louky v okolí rybníka se po devítileté pauze podařilo posekat. Od tohoto roku jsou louky sečeny pravidelně a biomasa z nich je v této lokalitě využita Správou CHKO Český ráj jako úkryt pro kladení vajíček užovky obojkové.

Místo

Březno
Česká republika
50° 24' 42.1704" N, 15° 2' 10.3812" E

Aktivita: Poznání

Podívejte se na články ze stejných kategorií:

Diskuse

Cestujete rádi? Pak jste na správné adrese! Právě tady najdete výběr těch nejlepších článků, videí a fotek s cestovatelskou tématikou. Magazín o cestování nejen pro dobrodruhy.