Sehnat práci v Británii bude složitější. Co všechno by znamenal Brexit?

Brexit

Sehnat práci v Británii bude složitější. Co všechno by znamenal Brexit?

Už se to blíží. Dne 23. června 2016 budou občané Velké Británie hlasovat v referendu o vystoupení z Evropské unie (o tzv. "Brexitu"). V rámci probíhajících příprav na možné dopady, Britská asociace cestovních kanceláří ABTA nedávno zveřejnila dokument "Co by Brexit mohl znamenat pro cestovní ruch Velké Británie".

Asociace si všímá šesti zásadních problémů dopadajících nejen na cestování na dovolenou, ale i cest za prací a obchodních styků vůbec, což se týká i České republiky:

1) V případě Brexitu zavládne značná nejistota. Ta potrvá až do obnovení obchodních vztahů a zavedení nových předpisů. To může trvat i několik let.

2) Mezi Británií a EU existují v turistickém ruchu silné vazby. Evropská unie je hlavní cílovou destinací pro britské turisty a hlavním zdrojovým trhem turistů přijíždějících do Velké Británie. Cestovní ruch mezi UK a EU je založen na volném pohybu zboží a služeb, investic a osob. Brexit by ohrozil volný pohyb a ovlivnil obchodní a turistické toky.

3) Rovněž bude v případě opuštění unie zasažena hodnota libry. Přesunutí UK mimo Evropskou unii by zvýšilo náklady pro obor cestovního ruchu, které do značné míry závisejí na smluvním ujednání, jež by musela být redefinována.

4) Unijní právní předpisy, které chrání cestující a spotřebitele, budou muset být nahrazeny britskou legislativou, aby zůstala zachována důvěra spotřebitelů.

5) Odvětví cestovního ruchu ve Velké Británii zaměstnává velký počet přistěhovalců. Jakékoli změny omezující sektor a jeho schopnost rekrutovat nebo zaměstnávat cizince (včetně těch přicházejících z EU) by mohly ohrozit podnikání zejména v sektoru služeb týkajících se ubytování a stravování. Je nutné brát ohled také na současnou úroveň zaměstnanosti ve Velké Británii a stávající nedostatečnou kvalifikaci personálu v pohostinství.

6) Britský spotřebitel bude v případě Brexitu čelit vyšším nákladům na cestování v důsledku zhoršování hodnoty libry, neboť zahraniční destinace tak budou pro Brity dražší. Spotřebitelé budou muset rovněž pokrýt veškeré dodatečné náklady na zdravotní pojištění, pokud by Spojené království opustilo evropský zdravotní systém pojištění.

Britská asociace ABTA dospěla k závěru, že vystoupení UK z Evropské unie by vedlo k nejistotě, zvýšení nákladů pro podniky činné v cestovním ruchu a rovněž pro cestující veřejnost. Britové budou při hlasování zvažovat mnoho faktorů, ať už osobních, profesních či ekonomických. Dle názoru ABTA, potenciální rizika a stinné stránky Brexitu nejsou dostatečně vyváženy pozitivními aspekty.

Autor: Kateřina Petříčková

Profilový obrázek: 
Informace od Asociace českých cestovních kanceláří a agentur

Diskuse

Cestujete rádi? Pak jste na správné adrese! Právě tady najdete výběr těch nejlepších článků, videí a fotek s cestovatelskou tématikou. Magazín o cestování nejen pro dobrodruhy.