Přejít k hlavnímu obsahu
Zpoždění letu - cestovinky.cz - Cestovinky.cz

Zpoždění letu díky střetu s ptactvem : Mám právo na náhradu vzniklé škody?

Střety letadel s ptactvem patří k běžným jevům v letectví a nebývají důvodem zpoždění letové linky. Cestující se tak včas dostanou tam, kam potřebují. Jak je to ale v případě, kdy letová společnost má značné zpoždění právě díky těmto důvodům? Má cestující právo na náhradu škody?

Kauza letu Burgas Ostrava, srpen 2013 – letová společnost Travel Service a.s. zaznamenala zpoždění letu 5 hodin 20 minut, v rámci toho se cestující domáhají náhrady škody v hodnotě 250 EUR. Důvodem zpoždění je označen střet letadla s ptactvem. Společnost se odkazuje na nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 261/2004, konkrétně jeho článek 5, který říká, že pokud dlouhé zpoždění bylo způsobeno mimořádnými okolnostmi, pak dopravce není povinen platit náhradu škody cestujícím.

K celé kauze se vyjádřil generální advokát Evropského soudního dvora, Yves Bot, na žádost o rozhodnutí v předběžné otázce zaslanou Obvodním soudem pro Prahu 6 Evropskému soudnímu dvoru pro nedostatečný výklad daného nařízení. Po revizi případu i nařízení advokát neoznačuje tento případ jako „mimořádnou okolnost“, jež by umožnila vyvinit se letecké společnosti ze své povinnosti na náhradu škody.

Argumentů pro toto rozhodnutí uvádí generální advokát hned několik. Samotný střet s ptactvem je pro letadla běžným jevem. V jedné americké studii z roku 2011 je dokonce uvedeno, že v roce 1990 bylo nahlášeno 99 411 střetů letadla se zvířetem (v 97,4 % případů s ptáky). Samotné srážky jsou také zohledňovány v rámci technického vývoje letadla a testování pro získání osvědčení letové způsobilosti. Střet ptactva s letadlem proto nemůže být považován za mimořádnou událost.

Podle advokáta není cílem letecké společnosti popírat riziko střetu letadla s ptactvem, které je známé a reálné, ale přenést důsledky tohoto nebezpečí na cestujícího. Soudní dvůr EU by měl ještě vydat své konečné rozhodnutí.

Autor:

Kateřina Petříčková

O autorovi:

Výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, kde působí od r. 2010. Zajišťuje informační servis pro členy, komunikaci s médii, pořádá kongresy, semináře a další akce, zastupuje Asociaci na národní i evropské úrovni. Je členkou pracovní komise pro destinace, incoming a udržitelnost cestovního ruchu v evropské asociaci ECTAA.

 

Další blog ke čtení:

Údolí ve Vysokých Tatrách - Cestovinky.cz

Borovička porazila rakii: Češi loni hodně cestovali, na Slovensko častěji než do Chorvatska

V loňském roce cestovalo za hranice o 3,5 % více českých turistů. Nejoblíbenějším cílem se stalo Slovensko, vytlačilo tak z prvního místa dlouhá léta vedoucí Chorvatsko.