Přejít k hlavnímu obsahu

Jazykové znalosti v Německu – co potřebujete?

Jazykové znalosti hrají zásadní roli pro úspěšný a příjemný pobyt v Německu. Ať už v Německu pobýváte jen krátce, nebo plánujete delší pobyt, zvládnutí německého jazyka vám otevře dveře a pomůže vám lépe se začlenit do místní kultury a společnosti.

V tomto článku vám vysvětlíme význam znalosti německého jazyka, představíme různé jazykové úrovně a certifikáty a uvedeme doporučení, jak si můžete zlepšit své jazykové znalosti.

Jaké jazykové znalosti potřebujete k orientaci v Německu?

Jazykové znalosti, které potřebujete k tomu, abyste se v Německu domluvili, se liší v závislosti na délce vašeho pobytu a vašich individuálních cílech. Zejména pokud plánujete v Německu žít nebo pracovat delší dobu, pomůže vám solidní základ německého jazyka.

➔    Proveďte si online test z němčiny a zjistěte, jak si vede vaše znalost německého jazyka, pokud jste již německy studovali.

Jaké základní jazykové znalosti jsou užitečné

Zde je několik základních jazykových dovedností, které vám pomohou:

  1. Základní komunikační dovednosti: Pro komunikaci v každodenním životě je užitečné mít alespoň základní znalosti němčiny. To zahrnuje jednoduché pozdravy, objednávání jídla a pití v restauracích, dotazování se na cestu nebo nakupování v obchodech.
  2. Každodenní slovní zásoba: Znalost některých německých slovíček a frází souvisejících s každodenním životem je výhodou. Patří sem slova a výrazy pro dopravní prostředky, jídlo, popisy míst a další každodenní situace.
  3. Specifická slovní zásoba: Jaké podniky máte v Německu na mysli? Možná vám pomůže podívat se na nějaké konkrétnější formulace právě pro tento podnik. 
  4. Jazykové dovednosti pro profesní účely: Pokud chcete v Německu pracovat, je znalost němčiny v mnoha profesních oblastech nezbytná.

Požadavky se mohou lišit v závislosti na oboru a pozici, ale ve většině případů jsou nezbytné dobré komunikační schopnosti a technická slovní zásoba.

Zejména ve velkých městech a mezi mladšími generacemi je znalost angličtiny rozšířená i v Německu. Vzhledem k tomu, že Česká republika sousedí s Německem, jsou v turistických informačních kancelářích často k dispozici informační materiály nebo pracovníci, kteří mohou pomoci v češtině.

Jazykové úrovně a certifikáty v němčině

Pro lepší posouzení a prokázání vlastních jazykových znalostí němčiny je užitečné znát jazykovou úroveň a v případě potřeby se prokázat certifikátem. Tyto certifikáty jsou často povinné pro získání zaměstnání v Německu. Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR) poskytuje standardizaci jazykových úrovní a slouží k orientaci.

Jazykové úrovně podle SERR

SERR rozděluje jazykové dovednosti do šesti různých úrovní: A1, A2, B1, B2, C1 a C2. Každá úroveň zahrnuje specifické dovednosti v oblasti poslechu s porozuměním, čtení s porozuměním, mluvení a psaní. Je důležité vědět, na které úrovni se nacházíte, abyste mohli realisticky posoudit své vlastní schopnosti.

  • A1 a A2: Tyto úrovně odpovídají základním znalostem pro jednoduché každodenní situace, jako je představení se, dotaz na cestu nebo výměna informací o osobních údajích.
  • B1 a B2: Jedná se o pokročilejší dovednosti, které jsou dostatečné pro většinu každodenních situací, jako je vedení rozhovoru na různá témata, porozumění delším textům nebo vyjádření jasného názoru.
  • C1 a C2: Tyto úrovně jsou téměř plynulé a umožňují složité diskuse, porozumění odborným textům a náročné psaní.

Osvědčení o znalosti německého jazyka

K prokázání jazykové úrovně existují různé mezinárodně uznávané certifikáty. Nejznámějším certifikátem je Goethe-Zertifikat, který je nabízen pro různé úrovně (A1–C2). Dalšími certifikáty jsou certifikát telc a certifikát TestDaF pro akademický sektor.

Účast v jazykových kurzech, které připravují na konkrétní certifikáty, je dobrým způsobem, jak cíleně pracovat na jazykové zkoušce. Tyto kurzy pokrývají různé úrovně a učí potřebné dovednosti a znalosti.

➔    Zkoušku však lze složit i bez přidruženého kurzu, pokud jste se již němčinu učili jinde.

Abyste mohli sami určit svou jazykovou úroveň, nabízí mnoho jazykových škol a online platforem bezplatné rozřazovací testy, pomocí kterých můžete posoudit svou aktuální úroveň. Tyto testy mohou být dobrým výchozím bodem pro cílené zlepšování znalostí němčiny.

Závěr

Zvládnutí německého jazyka vám umožní lépe se začlenit do místní kultury a společnosti, ať už během dovolené nebo delšího pobytu v Německu. Doporučuje se osvojit si alespoň základní znalost němčiny, abyste zvládli různé situace každodenního života.

Pokud cestujete do Německa za prací nebo vzděláním, je často nutné prokázat znalost jazyka. Pomohou jim jazykové kurzy a testy Goethe, telc nebo certifikáty TestDaF. Využijte dostupné zdroje, jako jsou jazykové kurzy, online platformy a bezplatné rozřazovací testy, abyste se zdokonalili v němčině a využili svůj pobyt co nejlépe.

 
 
Rubrika:
Aktivity:

Autor:
redakce

Podívejte se na články ze stejných kategorií:

Jazykové znalosti v Německu – co potřebujete?