Přejít k hlavnímu obsahu
Otevřít fotogalerii

10 méně známých hradů v Česku: malebná a romantická místa, sudy s vínem i pokladem nebo pivovar

Karlštejn, Bezděz nebo Kokořín jsou sice fajn, ale už trošku okoukané, že? Pojďte se s námi podívat na 10 hradů, které nejsou tak profláknuté, ale na zajímavosti jim to neubírá!

Celá Česká republika je hrady a zámky nabitá. Pro milovníky historie je naše země úplnou studnicí důkazů o způsobu života v minulosti. Nemusíte se ale omezit jen na ty nejznámější, nejpopulárnější nebo nejzachovalejší dávné stavby. Nechte se námi provést po těch, na nichž nepotkáte takové davy lidí a z nichž ještě stále dýchá duch dob dávno minulých.

#1 Házmburk

Nechte se okouzlit atmosférou nepřehlédnutelné dominanty Českého středohoří. Zříceninu hradu Házmburk poznáte už z dálku – má totiž dvě věže, z nichž jedna je hranolovitá a druhá kulatá. Stojí na čedičovém vrchu vysokém 418 m, což je lokalita, která byla údajně obývaná už během 5. tisíciletí př. n. l.

Kdo přesně hrad založil, se neví, Dalimilova kronika ale hovoří jakémsi Lévovi, který tu hrad vybudoval a kontroloval z něj okolí. První historicky doložené zmínky pocházejí ze 14. století, kdy nejdřív patřil Hynku z Lichtemburka, pak Janu Lucemburskému a později Zbyňku Zajíci z Valdeka.

Házmburk
Házmburk je jedním ze symbolů Českého středohoří.
Zdroj:
Shutterstock

Postupem času docházelo k rozšiřování hradu, nejdůležitější jsou ale jeho věže – Černá věž, oválná, z tmavého čediče, jež byla významným obranným prvkem a nějaký čas sloužila i jako vězení. Bílá věž, hranolovitá, je postavena z čediče, tesaného pískovce a pískovcových kvádrů na vrcholu. 

Bez zajímavosti nezůstává ani existence tajných podzemních chodeb, které kdysi spojovaly Házmburk s hrady Košťálov a Budyně. Ve sklepeních se prý nacházejí i sudy s vínem nebo poklad, který v něm nechali Francouzi poté, co byl Napoleon poražen v Rusku. Hrad nebyl nikdy dobyt.

#2 Hasištejn

Na Chomutovsku můžete najít zříceninu hradu, která je dneska chráněna jako kulturní památka. Historie Hasištejna začala v první čtvrtině 14. století, kdy ho tu pravděpodobně založili páni ze Šumburka. Zhruba o století později ho dobyli Lobkovicové a během 16. století se hra dočkal rozšíření a stal se jedním z center humanismu v Čechách. 

Když na konci 90. let 20. století docházelo ke konzervaci zříceniny, pracovníci tu našli zlomky keramiky s původem ve 13. století, kdy tu hrad ještě s největší pravděpodobností skutečně nestál.

Hasištejn
Hasištejn může být vaším výletním cílem, ocitnete-li se na Chomutovsku.
Zdroj:
Shutterstock

Dneska můžete tady, na ostrohu nad údolím Prunéřovského potoka, obdivovat zbytky interiérů, věže, kaple a sklepy.  

#3 Svojanov

Svojanov patří k nejstarším českým královským hradům, dokonce se mu přezdívá vila českých královen. Hrad pravděpodobně vznikl ve 13. století a měl chránit důležitou obchodní stezku, která spojovala Brno s Litomyšlí. Na zajímavosti mu dodává mimo jiné i jeho umístění na hranici Čech a Moravy, necelých 20 km od Svitav.

Zřícenina gotického hradu měla kdysi úlohu strážní pevnosti, dneska láká nejen na prohlídky (včetně sklepení, věže a goticko-renesančního domu zbrojnošů), ale i kulturní akce (koncerty, představení). 

Svojanov
Vila českých královen. I tak se tomuhle hradu říká.
Zdroj:
Shutterstock

#4 Houska

Součástí CHKO Kokořínsko je okouzlující hrad Houska opředený zvědavost probouzejícími pověstmi. Tenhle gotický hrad vznikl za vlády Přemysla Otakara II. a původně měl být správním centrem pro celé okolí – tuhle úlohu ale brzy přejal později založený nedaleký Bezděz.

Hrad prošel rukama Berků z Dubé, Jana Smiřického a Hrzánů z Harasova, kteří ho nechali přestavět na renesanční zámek. Další majitelé, mezi něž patřil třeba Albrecht z Valdštejna, se rychle měnili. Během třicetileté války obsadili hrad Švédové, po téhle válce měl hrad jít k zemi, ale naštěstí došlo jen ke stržení opevnění a hospodářského předhradí. 

Houska
Zdání klame. Svým vzhledem je Houska nezajímavá, svou atmosférou vás ale dostane.
Zdroj:
Shutterstock

Housku a její blízké okolí, podobně jako Bezděz, měl rád Karel Hynek Mácha. Právě v téhle lokalitě se odehrávají jeho Cikáni

A jak je to s branou do pekla a pověstmi, které k hradu neodmyslitelně patří? Říká se, že hrad vyrostl na skále, v níž je průrva až do pekla. Přímo nad ní prý stojí hradní kaple. Další pověst mluví o potulující se postavě v černé kápi bez tváře, která hlídá, aby se na hrad nikdo nedostal v noci.

#5 Templštejn

První zpráva o hradu, který měli nechat založit templáři, pochází z roku 1298, stavěn ale mohl být už během 80. let téhož století. Sloužit měl jako komenda (sídlo řádu).

Do současnosti se přímo ze 13. století dochovalo templářské jádro hradu pětiúhelníkového půdorysu. Postupem času byl hrad stále rozšiřován, až patřil k největším hradním areálům na Moravě.

Templštejn
Templštejn měl sloužit jako komenda templářů.
Zdroj:
Shutterstock

Templštejn je obdivuhodný svou neobvyklou stavební podobou – jakmile vzniklo jeho jádro, přibyl zdvojený hradební pás a v 15. století pak vznikala ještě i štítová zeď, jež měla odrazit útoky dělostřelců (nikdy ale nebyla dokončena). 

Hrad sice nikdy nikdo nedobyl, o jeho zkázu se ovšem postaral rozsáhlý požár v 1. pol. 16. stol.  

#6 Sloup

Kousek od České Lípy vás v jinak nenápadné obci Sloup v Čechách dost možná překvapí úžasný skalní hrad Sloup, jehož pozůstatky včetně barokních úprav jsou chráněnou kulturní památkou. Ačkoli tu dneska uvidíte už jen zbytky toho, co bývalo hradem, určitě se vám tu bude líbit.

hrad Sloup
Tenhle hrad si zahrál i v pohádce S čerty nejsou žerty! Petr Máchal tudy scházel do pekla.
Zdroj:
Shutterstock

Po našich předcích tu zůstaly „poklady“, jako kostel, křížová chodba, obnovená klášterní vinice nebo chodby ambitu. Vytesané a dostavěné objekty jsou promyšleně propojeny. I když tu nenajdete žádné artefakty, nejspíš odsud půjdete ze zvláštním pocitem spojení s dávnou historií. 

Na hradě je i perfektní organizace. Jakmile je tu návštěvníků moc, začne je obsluha pouštět po určitém množství podle semaforu. Nestane se tak, že by v prostorách skalního hradu nebylo k hnutí.

Filmové peklo: Čerti si odnesli Dorotu Máchalovou na Českolipsko 

#7 Velhartice

Ve stejnojmenné vesnici v jihozápadních Čechách se na skalním ostrohu nad řekou Ostružná nachází hrad z konce 13. století. První písemná zmínka o něm pochází ale až z roku 1318. Za jeho založením stáli páni z Velhartic. Hrad vystřídal spoustu majitelů a proběhla na něm i řada stavebních úprav. Původně šlo o hrad s plášťovou zdí, tu tvořila obvodová hradba, na jejíž vrchní části bylo cimbuří.

V 15. století mu zase přibylo opevnění, a dokonce i budova pivovaru, sýpky a vinopalny – z těchhle budov se ovšem dochovaly jen obvodové zdi.

Velhartice
Dominantou Velhartic je gotický palác zvaný Rajský dům.
Zdroj:
Kletr / Shutterstock

To, na čem vaše oči spočinou prakticky okamžitě, je zřícenina gotického paláce, kterému se říkalo Rajský dům, a věž Putna. Oba prvky spojuje kamenný most.

Pokud jste si oblíbili pohádku Zdeňka Trošky Čertoviny, pak vás určitě zaujme, že se natáčelo i tady.

#8 Cornštejn

Cornštejn najdete na kopcovitém výběžku, který ze tří stran obtéká řeka Dyje, jen nedaleko od lokality, která byla prokazatelně osídlena už během pozdní doby kamenné. Společně s Vranovskou přehradou vytváří nádherné panorama. Výletu sem tak rozhodně nebudete litovat.

Zřícenina hradu, jehož původ datujeme do 14. století, patřívala českým králům, a to až do doby, kdy ho dobyli husité. Ani potom jeho historie nebyla nezajímavá – odehrálo se tu například 11 měsíců dlouhé obléhání královským vojskem a vyhladovění, aby pak připadl Krajířům z Krajku.

Cornštejn
Cornštejn má nesmírně strategickou polohu. Ze tří stran ho obtéká Dyje.
Zdroj:
Shutterstock

Říká se, že se po hradě prochází i Bílá paní – manželka Hynka z Lichtenburka – která tu po smrti svého chotě při boji s královským vojskem spáchala sebevraždu skokem z okna. O Květné neděli se tu zase ze studny vynořuje poklad v sudu, který tu před svou smrtí zanechal právě Hynek z Lichtenburka.

#9 Lukov

Romantická zřícenina poblíž Zlína bývala jedním z největších hradů na Moravě. K obdivu je tu především zachovalý pilířový most a vstupní brána, neméně úchvatné jsou pověsti, které se s místem pojí – má se tu například nacházet templářský poklad!

Na Lukově se vystřídali Šternberkové, Kunštátové nebo Nekšové, za jejichž působení došlo k přestavbě hradu na pohodlné renesanční sídlo, přičemž mezi jejich vládami byl hrad mimo jiné vypálen vojsky Matyáše Korvína

Lukov
Na Lukově je údajně ukryt templářský poklad!
Zdroj:
Shutterstock

Lukov byl taky místem, kde se odehrálo nejedno povstání místních proti Habsburkům v době třicetileté války. Na kondici hradu se neblaze podepsali i Švédové, kteří ho několik měsíců obývali a při odchodu ho nezapomněli vypálit. Na konci 18. století už byl hrad opuštěný. Záchranné práce tu začaly probíhat až během posledních 25 let 20. století.

Kouzlo místa, do něhož je hrad ze 13. století umístěn, dokreslují skalní stěny Králky, rybník Bezedník nebo Valdštejnův dub. 

#10 Grabštejn

Jen kousek od Hrádku nad Nisou a trojmezí, tedy místa, kde se dotýkají hranice Česka, Německa a Polska, se nachází hrad Grabštejn, který se v písemných zmínkách objevuje už v roce 1286. Jeho majitelem byl Ota II., purkrabí z Donína.

Z původního gotického hradu se během 16. století stalo krásné reprezentační sídlo v renesančním stylu a svou největší slávu tahle stavba zažila v době, kdy ji vlastnil rod Clam-Gallasů, kteří měli v severních Čechách hned několik sídel.

Grabštejn
Pýchou hradu je kaple svaté Barbory, sklepení nebo veterinární muzeum.
Zdroj:
Shutterstock

Grabštejn byl bodem, kde docházelo ke kontrole cesty do Čech, cesta, která vede pod hradem, bývala páteřní komunikací frýdlantského vévodství. Hrad byl vojensky významný, proto se ho během třicetileté války zmocnil Albrech z Valdštejna. Jakmile zemřel, hrad zabrali Švédi a zůstali na něm až do roku 1648.

Ve 40. letech 19. století udeřil do hradní věže blesk a způsobil nehezký požár. Během oprav dostala věž novou podobu, jejíž součástí bylo novogotické zakončení věže do špičky, kterou měla až do 90. let 20. století.

Použité zdroje: zdroj 1, zdroj 2, zdroj 3, zdroj 4, zdroj 5, zdroj 6, zdroj 7, zdroj 8, zdroj 9, zdroj 10

 
 

Místo

50° 26' 2.9184", 14° 51.3468"
Rubrika:
Aktivity:

Autor:
redakce

Podívejte se na články ze stejných kategorií:

10 méně známých hradů v Česku: malebná a romantická místa, sudy s vínem i pokladem nebo pivovar