Přejít k hlavnímu obsahu

Přírodní rezervace Milovice: výsostné útočiště nejen velkých kopytníků

Středočeské Milovice si možná i vy spojujete spíš s armádou a vojenským výcvikovým prostorem. Právě v něm na vás ale čeká překvapení.

Stal se totiž útočištěm pro klíčové druhy velkých kopytníků. Rezervace Milovice si proto zaslouží návštěvu a obecně prospěšná společnost, která se o ochranu přírody a zdejší biologickou rozmanitost stará, pořádnou dávku obdivu.

Čím je rezervace Milovice jedinečná?

Přírodní rezervace jsou krásnými oázami klidu. Rezervaci Milovice najdete kousek od Prahy, respektive mezi samotnou obcí Milovice a Benátkami nad Jizerou. Její nejcennější součástí jsou stepi s řadou vzácných rostlin i živočichů, ať už jde o nejrůznější brouky, nebo třeba motýly. 

Pýchou rezervace Milovice jsou ale velcí kopytníci – zubr evropský, los evropský, pratur a taky divocí koně! Tahle zvířata jsou odpradávna neodmyslitelnou, přirozenou součástí evropské přírody i české krajiny. Dokážou totiž přirozeným způsobem drobně narušovat systém a vytvářet v něm vhodně sestavenou krajinnou mozaiku. Díky tomu si krajina za normální situace zachovává svou pestrost. Bez působení velkých kopytníků stepi a otevřené krajiny příliš zarůstají konkurenčními rostlinami, což s sebou pro ekosystém nenese nic dobrého.

O zachování rázu i ekosystému pečuje OPS Česká krajina 

O to, aby v PR Milovice všechno klapalo, jak má, se stará OPS Česká krajina, která působí po celé republice v oblasti ochrany přírody, krajiny a životního prostředí. Snaží se taky chránit biologickou rozmanitost a zmírňovat dopady klimatických změn na přírodu a člověka. 

Proto buduje síť nestátních rezervací, které jsou propojené biokoridory. Zahraniční zkušenosti praví, že je to ta nejlepší cesta k údržbě krajiny.  

Z konkrétních projektů OPS Česká krajina můžeme zmínit například Návrat zubrů do ČR, Návrat divokých koní, Návrat praturů nebo Záchranný program losa evropského. A je toho pochopitelně ještě víc.

Záleží-li vám na české krajině a přírodě, můžete tuhle obecně prospěšnou společnost podpořit finančním obnosem podle svých možností.

 
 

Místo

50° 13' 41.556", 14° 53' 0.852"
Rubrika:
Aktivity:

Autor:
redakce

Podívejte se na články ze stejných kategorií:

Přírodní rezervace Milovice: výsostné útočiště nejen velkých kopytníků