Přejít k hlavnímu obsahu

Sezónní práce v Německu - co byste měli vědět

Sezónní pracovníci jsou nekvalifikovaní pracovníci pro zemědělské podniky. V Německu jsou tito pracovníci na sklizni důležitou podporou pro sezónní zemědělské práce.

Jako pracovníci z členských států EU máme výhodu, že se s námi zachází podle německých sociálních a pracovních zákonů. To znamená, že musí být dodržena dobrá mzda a maximální pracovní doba. Zde najdete vše důležité o sezónních pracích v Německu.

Sezónní pracovníci mají pokrýt potřeby v zemědělství.

Sezónní pracovníci jsou pro zemědělské podniky v Německu důležitou podporou. Státní příslušníci členských států EU nebo třetích zemí mohou do Německa cestovat na sezónní práce. Na sezónní pracovníky se vztahují různé požadavky v závislosti na zemi, ze které pocházejí.

Samotná činnost je sezónní prací, pokud:

 • práce je vykonávána po dobu maximálně 90 dnů v rámci období 180 dnů.
 • pravidelně pracují alespoň 30 hodin týdně

Musím umět německy?

Znalost německého jazyka je vyžadována při žádosti o vízum, při přístupu ke studiu a v mnoha zaměstnáních. Zda stačí základní znalosti, nebo jsou vyžadovány vyšší standardy, závisí na cíli.

Ti, kteří se již naučili základy němčiny, si mohou pomocí tohoto Němčina online test ověřit, jaké jazykové úrovni zhruba odpovídají a zda je nutné absolvovat další jazykový kurz nebo test.

Německé pracovní právo se vztahuje i na české sezónní pracovníky

Česká republika je součástí členských států EU. Z tohoto důvodu mohou čeští občané pracovat v Německu jako sezónní pracovníci bez pracovního povolení. Díky těmto jednoduchým podmínkám je tato práce mezi českými sklízeči oblíbená, protože práce v Německu znamená i výhody německého pracovního práva. Mzdy, pracovní doba, ochrana práce a pojištění se zde vztahují na všechny.

Co je třeba vzít v úvahu při provádění sezónních prací

Tyto pokyny Spolkového úřadu práce k sezónním pracím v Německu obsahují podrobný seznam všech informací o sezónních pracích. Zde jsou shrnuty nejdůležitější faktory:

Mzdy

Pokud není v pracovní smlouvě dohodnuto jinak, je mzda vyplácena ve sjednané výši nejpozději do 15. dne následujícího měsíce.

V Německu existuje zákonem stanovená minimální mzda. To platí pro všechny pracovníky bez ohledu na státní příslušnost nebo místo bydliště. V lednu 2022 byla minimální mzda zvýšena na 9,82 EUR hrubého za hodinu. Další zvýšení je plánováno na 1. července 2022 na 10,45 EUR. Mzda sezónního pracovníka nesmí klesnout pod tuto částku.

Někteří zaměstnavatelé platí podle kusové mzdy. Podle toho jsou pracovníci placeni například za kilogram sklizeného ovoce. Tento mzdový koncept je povolen, ale ani zde nesmí být hodinová mzda nižší než minimální mzda.

Zda byla mzda vyplacena spravedlivě, lze zjistit z výplatní pásky, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout. Uvádí se v něm:

 • Počet odpracovaných hodin
 • Výše hrubé měsíční mzdy
 • Výše srážek na daně ze mzdy a další srážky (ubytování, stravování...).
 • Vyplacená částka (čistá mzda)
 • Výpočet pracovní doby

Německé zákony vyžadují, aby byl zaznamenán začátek, konec a délka pracovní doby. To se v závislosti na společnosti provádí různě. Aby bylo možné na tomto základě vypočítat výplatu mzdy, měly by být zaznamenány alespoň následující údaje:

 • Začátek a konec práce
 • Začátek a konec přestávek
 • Délka pracovní doby za den (bez přestávek)
 • Maximální denní pracovní doba je v Německu běžně stanovena na 8 hodin. V jednotlivých dnech může být prodloužena na 10 hodin.

Mezi koncem pracovního dne a začátkem následujícího pracovního dne musí být alespoň 11 hodin odpočinku. Lze ji také zkrátit, ale obvykle je třeba ji kompenzovat dalšími hodinami odpočinku v jiných dnech.

Pokud musí pracovník pracovat v neděli nebo ve svátek, musí mu být tyto dny nahrazeny náhradním volnem během následujících dvou měsíců.

Pracovní doba začíná prací v terénu. Cesta na pole se považuje za pracovní dobu pouze v případě, že je třeba cestovat mezi dvěma poli.

Od 6 hodin pracovní doby mají zaměstnanci nárok na přestávku v délce 30 minut nejpozději po 6 hodinách. Od 9 hodin je to nejméně 45 minut. Lze je také absolvovat v oddělených částech s kratšími přestávkami. Nezapočítávají se do pracovní doby, a proto se neproplácejí.

Ubytování a stravování

Zaměstnavatel musí buď zajistit ubytování sám, nebo zajistit vhodné ubytování jinde. Typ ubytování, cena/nájemné a práva a povinnosti sezónního pracovníka jsou dohodnuty ve smlouvě.

Zaměstnavatel často strhává ze mzdy určitou částku na úhradu stravy a ubytování, které poskytuje. To musí být rovněž uvedeno ve smlouvě a na výplatní pásce. Zbývající mzda nesmí klesnout pod limit pro osvobození, aby sezónnímu pracovníkovi zbylo dost peněz na živobytí.

Zdravotní/úrazové pojištění

Na pracovníka sklízejícího v Německu se v zásadě stále vztahuje sociální a zdravotní pojištění ze země původu. Od tohoto pojištění můžete být osvobozeni prostřednictvím tzv. certifikátu A1. Toto osvědčení si s sebou vezmete při nástupu do práce v Německu. Můžete s ním požádat o evropský průkaz zdravotního pojištění a bez problémů s ním navštívit lékaře v Německu.

Pokud v pracovní den onemocníte, musíte to oznámit zaměstnavateli a nechat se vyšetřit lékařem. Tam obdržíte neschopenku. Po doložení tohoto potvrzení o pracovní neschopnosti, které se zasílá zaměstnavateli a/nebo zdravotní pojišťovně, se mzda vyplácí i v den nepřítomnosti. Pokud v podniku pracujete déle než 4 týdny, bude vám mzda vyplácena až po dobu 6 týdnů nemocenské.

Zaměstnanec je povinen sezónního pracovníka pojistit pro případ pracovního úrazu a uhradit náklady na úrazové pojištění. Pokud zaměstnanec nemá platné zdravotní pojištění pro Německo nebo pracuje bez sociálního pojištění, může si prostřednictvím zaměstnavatele sjednat soukromé zdravotní pojištění. Zaměstnavatel nesmí náklady na tuto službu odečíst z platu.

Dovolená

Sezónní pracovníci mají nárok na 2 dny dovolené měsíčně. Zpravidla může tyto dny sčítat a využít je na požadovanou délku dovolené. Ti, kteří dovolenou nepotřebují, si ji mohou nechat vyplatit po skončení pracovního poměru dohodou.

Závěr

Sezónní pracovníci jsou pro německé zemědělství důležitými pomocníky. Aby zvládli velké pracovní vytížení v měsících sklizně, často si najímají pracovníky ze zahraničí. Dostávají ubytování, stravu a veškeré potřebné pojištění. Kromě toho platí německé pracovní právo se všemi jeho výhodami, pokud jde o minimální mzdu, pracovní dobu atd.

 
 
Rubrika:
Aktivity:

Autor:
redakce

Podívejte se na články ze stejných kategorií:

Sezónní práce v Německu - co byste měli vědět