Přejít k hlavnímu obsahu

Poznejte 10 nejkrásnějších míst Jeruzaléma: projděte branami historie několika náboženství

Jeruzalém je zajímavý a obdivuhodný z mnoha důvodů. Především ho ale chápeme jako místo, kde se setkávají náboženství a s náboženstvím se tu setkávají věřící i nevěřící. Jakou hodnotu má pro turistu a co by vám při jeho poznávání nemělo uniknout? Poradíme vám!

Olivetská hora

Olivetská nebo také Olivová hora hraje v životě věřících židů velkou roli – z ní má totiž přijít mesiáš a cestou do Jeruzaléma má vzkřísit mrtvé po cestě. Z toho důvodu se nechávali zbožní židé už od středověku pohřbívat na západním svahu hory, kde tak vznikl největší židovský hřbitov na světě. Hora je zajímavá i tím, že se na jejím úpatí nachází Getsemanská zahrada, kam údajně chodíval Ježíš Kristus a kde byl také před svým ukřižováním zajat.

Další zajímavostí je Národní park Emek Curim na severovýchodním úpatí hory – známý je především díky olivám a jeskyním, které se zde nacházejí.

Jaffská brána

V Jeruzalémě vás překvapí množství hradeb a bran. Ty, které zde dnes můžeme spatřit, pocházejí z 16. století, jedna z 19. století. Tou hlavní, vstupní do Starého Města, je Jaffská nebo také Davidova brána. Nalevo od brány najdeme křesťanskou čtvrť, rovně dojdeme do muslimské, vpravo za Davidovou citadelou se nachází arménská. Skrz ni se dá dojít do židovské čtvrti.

Lví brána

Lví bráně se také přezdívá Štěpánská podle svatého Štěpána, který měl být v její blízkosti údajně ukamenován. Najdeme na ní vyobrazená zvířata – zatímco jedni tvrdí, že jde o lvy, jiní se přou, že jsou to leopardi. Každopádně je brána zajímavá především pro křesťany, a to proto, že právě tady měla údajně začít poslední cesta Ježíše Krista.

K dalším branám patří Nová brána, Herodova brána, Zlatá brána, Sijónská a Hnojná brána.

Chrámová hora

Chrámová hora je turisticky nejzajímavější místo v muslimské čtvrti. Díky třpytivé zlatavé kupoli ji nelze přehlédnout. Judaismus hlásá, že se zde nachází základní kámen světa, sídlí zde bůh, byl tu stvořen Adam a Abrahám obětoval Izáka. Židé by se při svých modlitbách měli obracet právě tím směrem, kterým je Chrámová hora.

Skalní dóm

Na Chrámové hoře je oním nepřehlédnutelným objektem Skalní dóm. Jeho historie sice sahá stovky let daleko, ale finální podoby se dočkal až v 90. letech, kdy sem jordánský král daroval asi 80 kilogramů zlata na pozlacení hlavní kupole. Stejně jako kupole, i interiér je nádherný – vládne mu mozaiková dekorace s arabskými nápisy, s citacemi z koránu. Muslimům je Skalní dóm od roku 2000, kdy se konalo povstání známé jako druhá intifáda, nepřístupný.

Skalní dóm je díky své pozlacené kupoli nepřehlédnutelný.
UP Israel Airlines

Komerční sdělení:

Do Izraele jednoduše a levně Chystáte se objevit zemi, která v sobě ukrývá spoustu pokladů pro věřící i nevěřící? Skvělý nápad! Usnadněte si dovolenou už od začátku – nejlepší spojení do Tel-Avivu nabízí UP Israel Airlines , a to až dvakrát denně a za příznivou cenu.

Chrám Božího hrobu

Nejvýznamnější křesťanskou památku s názvem Chrám Božího hrobu najdeme ve Starém Městě, na místě, které většina křesťanů uctívá jako Golgotu, kde byl ukřižován Ježíš Kristus. Kostel představuje už od 4. století významné poutní místo a pro mnohé návštěvníky je v Jeruzalémě hlavním cílem.

První bazilika se zde nacházela už ve 4. století, od té doby byla stavba několikrát rekonstruována. Prostory chrámu jsou rozděleny mezi několik různých církví, které je spravují. Bývá tu skutečně nabito, takže například ve svatyni u Kristova hrobu může každý strávit nanejvýš pár minut.

Via Dolorosa

Ve Starém Městě se nachází také Via Dolorosa, ulice, kudy Ježíš Kristus nesl svůj kříž na své cestě ke smrti. Cesta má svá zastavení a je předobrazem křížových cest, které dobře známe i od nás. Velká část ulice vede muslimskou čtvrtí.

Davidova věž

Citadela zvaná Davidova věž se nachází nedaleko Jaffské brány a její historie sahá už do 2. stol. př. n. l. Během své existence byla mnohokrát poničena dobyvateli města a rekonstruována. Její významnou součástí je archeologické naleziště s předměty starými i 2 700 let a muzeum představující asi 4 000 let trvající historii Jeruzaléma od původního kanaánského města až po moderní dobu.

Zeď nářků

Zeď nářků neboli Západní zeď představuje zbytky vnější hradby jeruzalémského Chrámu zničeného v roce 70. Dnes je zde nejposvátnější židovské místo. Tento kousek města ale obdivují lidé z celého světa a nejen židovští poutníci se sem přicházejí pomodlit. Zvykem je napsat svou modlitbu na papírek a vsunout ho mezi kameny. První zmínka o smuteční modlitbě zde vykonané pochází už z roku 333.

Zeď nářků je jednou z nejvyhledávanějších památek celého Izraele.

Odhalte nejkrásnější a nejzajímavější místa Jeruzaléma a odvezte si z Izraele silné zážitky nejen odsud, ale i z jiných lokalit!

 
 

Místo

31° 46' 5.9484", 35° 12' 49.356"
Rubrika:
Aktivity:

Poznání

Autor:
Petra Malá

Podívejte se na články ze stejných kategorií:

Poznejte 10 nejkrásnějších míst Jeruzaléma: projděte branami historie několika náboženství