Přejít k hlavnímu obsahu
Otevřít fotogalerii

Ježíšova řeka Jordán končí v jednom z nejslanějších jezer světa

Je dlouhá 251 km a podle biblických legend se přes ní dá dostat do země zaslíbené. Protéká slavným Galilejským jezerem a ústí do Mrtvého moře. Celkově od počátku v libanonských horách klesne o 951 metrů. A od roku 1922 je hraniční čárou mezi Jordánském a Izraelem.

Posvátná řeka Jordán je jednou z nejznámějších řek naší planety. V biblické knize Genesis se o ní mluví jako o zahradě Hospodina. Také o ní zpívala Helena Vondráčková, podobně jako mnoho nám dnes neznámých černošských otroků v jejich gospelech a spirituálech při práci na plantáži.

Řeka je dnes paradoxně spíše malá říčka. To ovšem vůbec nebrání tomu, aby umožňovala prudký rozvoj zemědělství na Jordánské straně břehu. Jordán je také důležitým pitným zdrojem pro lidi i zvířata. Až 90 % její vody využívají lidé pro dosti rozmanité účely. Podle World Monuments Fund kvůli tomu patří řeka mezi 100 nejohroženějších přírodních památek na světě.

Mimochodem víte, že ve státě Utah v USA taky teče řeka Jordán? Paradoxně též ústí do solného jezera, v tomto případě do Velkého Solného jezera u města Salt Lake City – slavného města Mormonů a dějiště zimních olympijských her v roce 2002.
Starozákonní prorok Eliáš by tohle i dnes jistě překročil suchou nohou!
Zdroj:

Budoucnost neklidného Jordánska je ve hvězdách, ovšem minulosti, alespoň z biblických legend, trochu známe. Tak například biblický praotec 12 izraelských kmenů Jákob u řeky zápasil celou noc s andělem. Víme také, že na západním břehu stálo legendární město Jericho. A co se týče dějepisu, tak v roce 1179 u tzv. Jákobova brodu vedl svůj lid na zteč král Saladin proti křižácké pevnosti Chastelet, kterou také úspěšně zničil. Ruiny Chasteletu jsou cestovatelům k máni jen 15 km severně od Galilejského jezera - první z velkých vodních ploch, do nichž se řeka vlévá.

Přesuneme se teď na úplný začátek řeky k soutoku v Chulském údolí, kde se potkávají říčky Dan (průměrný průtok 250 milionů m3/rok), Hasbani (125 milionů m3/rok) a Banias (125 milionů m3/rok). Nejzajímavější je asi Banias tekoucí z Golanských výšin, jež proudí z jeskynních prostorů, které byly zasvěceny řeckému bohu Panovi.

Víte, že Galilejské jezero má tvar lyry?
Zdroj: israeltourism / Foter / CC BY

Ježíšův Jordán je hlavní zdroj pro Galilejské jezero

Na 166 km čtverečních se nachází nejníže položené sladkovodní jezero světa a také jeden z hlavních zdrojů pitné vody a významná rybářská lokalita, Galilejské či jinak řečeno Genezaretské jezero. Právě zde se dle Bible konal ty největší zázraky Ježíš Nazaretský. Chodil po vodě, utišil bouři na jezeře, kázal moudrá slova, ale také se nechal zde pokřtít od Jana Křtitele.

Tomuto místu, kde Jan pokřtil Ježíše, se dnes říká Jardenit. Ročně sem jezdí tisíce lidí jen proto, aby se smočili ve stejné vodě jako Ježíš. Je zajímavé, že až do roku 1994 se u Jardenitu nacházel hlídaný vojenský prostor. Po uzavření mírové smlouvy mezi Jordánskem a Izraelem zde vznikl archeologický park, kde se našly i památky z byzantské éry.

Salinita Mrtvého moře je 8, 8x větší než ve Středozemním moři!
Zdroj: Christian Haugen / Foter / CC BY

Jordán, který opouští Galilejské jezero, se vine jako elegantní had dále do svého konečného cíle – Mrtvého moře. Díky 420 metrům pod hladinou světových oceánů jde o nejníže položené místo na zelené planetě. Patří také k nejslanějším jezerům světa (33 % salinity). Zajímavostí je, že se při průzkumných vrtech v roce 2011 přišlo na to, že zřejmě před 120 tisíci lety už jednou Mrtvé moře vyschlo.

Tato rostlinka nemá ráda suchý vzduch a pro svůj růst potřebuje pořádně bahnitou půdu!
Zdroj: anschieber | niadahoam.de / Foter / CC BY-NC-SA

Fauna a flóra okolo řeky je nesmírně bohatá a úrodná 

Řeka proslula obrovským výskytem různorodých druhů ptactva. Můžeme tak na ploše celého jejího povodí (18 300 km čtverečních) vidět např. kosa černého, kormorána, jeřáby, sojky, vlaštovky či krásné bílé pelikány. V proudící vodě se prohání zase pstruzi duhový či sumci. A mezi savce, kteří hojně u řeky žijí, tak patří např. šakalí či buvolí rodiny.

Za jeden den pelikán bílý spořádá i 2 kg ryb!
Zdroj: Tarique Sani / Foter / CC BY-NC-SA

Co se týče flóry, tak půda okolo řeky jí velmi svědčí. Dobře se tu daří šáchoru papírodárnému (základ pro výrobu papíru v egyptské starověké civilizaci), rákosu a jasanovým a platanovým stromům. A pokud patříte mezi milovníky manga, avokáda, datlí či guava, tak vězte, že řeka dává život i těmto chutným a zdravým plodům.

 
 

Místo

32° 21' 4.0716", 35° 33' 29.4192"
Rubrika:
Aktivity:

Kultura

Autor:
Pavel Jartym

Podívejte se na články ze stejných kategorií:

Ježíšova řeka Jordán končí v jednom z nejslanějších jezer světa