Přejít k hlavnímu obsahu

5 nejúchvatnějších antických památek, které nesmíte v Řecku vynechat

Starověké stavby opředené bájemi a legendami jsou spolu s průzračným mořem jedním z největších lákadel Řecka. Jejich výčet by zřejmě neměl konce, ale některé z nich tvoří pomyslnou korunu všech antických památek. Už jste je navštívili všechny? 

1. Athénská Akropolis

Také jsou Athény tím prvním místem, které se vám vybaví v souvislosti s antikou? Není divu. Zdejší Akropolis, vyvýšený skalnatý pahorek tyčící se nad zhruba třímilionovou metropolí, skutečně nemá obdoby. Po dlouhá staletí tvořil politické, náboženské i kulturní centrum starověkého Řecka

Dominantou Akropole je Parthenon, náboženská svatyně bohyně Athény. Společnost mu na rozlehlém návrší dělá mimo jiné malý chrám bohyně Niké a také Erechteion, jejž podpírají půvabné ženské sochy – Karyatidy. Impozantní je také vstupní brána Propylaje či hluboké hlediště divadla Heroda Attika. A ty výhledy! Tento obrázek Athén, zejména v měkkém ranním slunci, se vám zaručeně vryje do srdce.

Parthenon
Zdroj:
CK Mundo

2. Hefaistův chrám

Další významný antický svatostánek, který byste během Vaší dovolené v Řecku neměli opomenout, je zasvěcen Hefaistovi, bohu ohně a kovářství, a také patronce města ve kterém stojí – Pallas Athéně. Mezi stovkami starověkých chrámů patří právě tento k těm nejzachovalejším na světě. A to byl vybudován v 5. století př. Kr.! Při pohledu na jeho elegantní dórské sloupy z mramoru se neubráníte myšlence na to, jak je plynutí času relativním pojmem…

Chrám se nachází v centru tzv. Agory, která sloužila jako veřejné shromaždiště a obchodní centrum Athén a je považována za kolébku demokracie. Dnes je tento prostor z velké části pokrytý bujnou zelení a představuje tak svěží oázu uprostřed městské zástavby.

Hefaistův chrám
Zdroj:
CK Mundo

3. Delfy

Na tomto posvátném místě byla již od doby mykénské uctívána bohyně země Gaia a o několik století později bůh Apollon, který zde založil věštírnu. Na setkání s ženskou věštkyní Pýthií, která z vysoké trojnožky v transu sdělovala smrtelníkům božská proroctví, se stávaly dlouhé fronty.  

Apollonův okrsek vyniká překrásnou polohou v terasovitém svahu v nadmořské výšce 600 m n. m. Klikatou dlážděnou cestu lemují antické pokladnice, najdete tu také divadlo a zachovalý stadion. Konaly se zde totiž Pýthijské hry, které byly nejprve kláním básníků a hudebníků a poté i atletů. Mystická energie se nedá Delfám upřít, proto asi nepřekvapí, že byly ve starověku považovány za pupek světa, který identifikoval samotný Zeus za pomoci vyslaných orlů.

Delfy
Zdroj:
CK Mundo

4. Epidauros

Možná už jste viděli různé antické amfiteátry, ale ten v Epidauru se jistě zařadí na váš „top list“. Byl postaven ve 4. století a je jedním z nejdochovalejších vůbec.  Hlediště mělo 14 tisíc sedadel v 55 řadách, přičemž ta poslední se nachází 23 m nad zemí. I odtud si můžete vychutnat dokonalou akustiku – stačí, když někdo na jevišti upustí minci…

Divadlo ale není jedinou pozoruhodností Epidauru. Celý komplex byl původně zasvěcen bohu zdraví Asklépiovi. V dobách své největší slávy byl Epidauros známý jako místo zázračných uzdravení a mířili sem nemocní až z Říma. Mezi voňavými piniemi a tisíce let starými kamennými kvádry si můžete představovat, že tu stála nemocnice, ubikace pro pacienty a pro kněží a také budovy s náboženskou i zábavní funkcí. V malém archeologickém muzeu si nezapomeňte prohlídnout bizarní dobové chirurgické nástroje.

Epidauros
Zdroj:
CK Mundo

5. Olympia

Jak již název napovídá, právě zde se zrodila největší událost sportovního světa: Olympijské hry. Sportovní areál ze 3. stol. př. Kr. je jednou z nejzelenějších, nejmalebnějších a nejvýznamnějších řeckých lokalit. Jeho rozloha je srovnatelná s dnešní moderní olympijskou vesnicí. Najdete tu zbytky lázní, ubytovacích zařízení, zápasnické arény či poradní síně olympijského výboru. A také pokladnice, fontány a zachovalé chrámové sloupy.

Svou dílnu tu měl proslulý sochař Feidias, který do zdejšího chrámu vytvořil ze zlata a slonoviny obrovskou sochu Dia – jeden ze sedmi divů světa. Bohužel z tohoto veledíla nic nezbylo. Nejzachovalejší je v Olympii chrám bohyně Héry ze 7. století pnl. Jednou z novějších staveb je pak stadion, který byl odkryt archeology až na pokyn Hitlera ve 40. letech minulého století. Zkusíte se po něm proběhnout?

Olympia
Zdroj:
CK Mundo

Autor: Karolína Walterová z CK Mundo, která pořádá poznávací zájezd do Řecka

 
 
Rubrika:
Aktivity:

Poznání

Autor:
redakce

Podívejte se na články ze stejných kategorií:

5 nejúchvatnějších antických památek, které nesmíte v Řecku vynechat