Přejít k hlavnímu obsahu

Severočeské Stonehenge: rozjímejte v kamenném chrámu pod širým nebem

Říká se mu sice „rumburské Stonehenge“, přesto se však nachází v katastru obce Staré Křečany a Stonehenge vůbec napodobovat nemá. Turistům tady dělá radost taky vyhlášená tradiční restaurace nebo patnáctimetrová rozhledna. Vítejte na hoře Dymník.

Nacházíme se ve Šluknovském výběžku. Dymník, jeden z vrcholů Šluknovské pahorkatiny, který ční nad Rumburkem, znají především turisté, před nimiž se z rozhledny otevírá pohled na celou pahorkatinu i na Lužické hory, a milovníci fotbalgolfu, pro který tu před lety vzniklo hřiště.

Ale snad každý, kdo se tu ocitne, ať už na výletě, na procházce, na hře nebo v restauraci, užasne nad shlukem kamenů, který tu už taky roky existuje. Žulové obelisky tu nestojí jen tak náhodně. Vytvářejí dokonalé dílo s odkazem k minulosti i budoucnosti. Je zkrátka nadčasové.

Má to systém, má to řád

Kamenný strom života vznikl na základě důsledných propočtů, přičemž původ geometrie, kterou dodržuje, pochází z dobu kolem roku 1 000 př. n. l. a vesměs shrnuje tehdejší poznatky z astronomie. Protože tehdy lidé chápali vesmírný jako dokonalý božský plán, není divu, že symbolika, která se odráží v tomto díle, ladí se symbolikou starého Řecka, Egypta i dalších kultur a vědění. A tyto poznatky se, mimo jiné, přenesly i do moderních západních náboženství, konkrétně do judaismu a křesťanství.

Před samotnou stavbu došlo k výpočtu jednotky, kterou označujeme jako katedrální loket. Ten v případě kamenného stromu na Dymníku činí 0,701 metru. „Krajní“ vertikální osy kruhu jsou od sebe vzdálené 29,4 metru.

Co to všechno znamená?

Nejde jen o estetiku s ideou, že rozmístěné kameny nadchnou každého. Rozhodně nejde ani o touhu napodobit slavné Stonehenge. Dvanáct kamenů po obvodu symbolizuje 12 znamení zvěrokruhu. Od východu proti směru hodinových ručiček tak stojí kámen Ryby, Berana a dalších.

Mezi kameny se vinou chodníky, které jako by byly nekonečné. Chodník z narůžovělé žuly spojuje ohnivá a vodní znamení, chodník z modrošedé žuly zase znamení vzdušná a zemní. Vytvářejí tak rovnováhu kladu a záporu, úžasnou harmonii. Chodníky se kříží ve 30 bodech, čímž vzniká labyrint s 42 průsečíky, 72 úsečkami a 24 rovnostrannými trojúhelníky.

strom života detail - Cestovinky.cz
Nejde o náhodný shluk kamenů. Žulové obelisky v sobě ukrývají moudrost našich předků i nadčasovost.
Zdroj:
Petra Malá

Další kameny najdeme v místech 10 vnitřních průsečíků. Chodníky představují proudění energií a průsečíky mají symbolizovat uzly, ve kterých se energie hromadí.

Prvkem, který bychom neměli opomenout, jsou sefiroty. Jde o číslice, kterými jsou označeny právě vnitřní kameny na průsečících. Mají dokonce svá jména, od západu k východu jde o Základ (X.), Krásu (VII.), Poznání (IV.) a Korunu. Nalevo pak můžeme najít Záři (IX.), Spravedlnost (VI.) a Rozumnost (III.) a vpravo Vítězství (VIII.), Milosrdenství (V.) a Moudrost (II). Číslo X má velkou váhu především pro kabalu, židovskou mystiku, která ho vnímá jako číslo čísel.

Tady v hřmících Sudetách

Šluknovsko bylo odjakživa poměrně divokým krajem. Nejen proto, že Dymník byl původně sopka a servítky si vůči svému okolí úplně nebral, ale taky pro neustálé střety Čechů a Němců, katolíků a protestantů, zabrané a vrácené Sudety, zmařené životy a krev… Právě tohle má být místo, kde se každý může zastavit a zamyslet se nad svou lidskou podstatou. Tu máme totiž všichni stejnou, nehledě na národnost, vyznání nebo smýšlení.

Místo, které neustále přitahuje

Ať už jste místní, nebo přijedete ke kamennému stromu života na Dymníku z daleka, vždycky na něm ulpí váš pohled a vždycky pocítíte aspoň špetku posvátné úcty k celému univerzu. I pro svou nepřízemní podstatu je místo oblíbené pro konání svatebních obřadů, nebo pro následné focení při svatebních hostinách, které se ve zdejší restauraci často konají.

Zdroj

 
 

Místo

50° 56' 33.9331", 14° 30' 46.1185"
Rubrika:
Aktivity:

Poznání

Autor:
Petra Malá

Podívejte se na články ze stejných kategorií:

Severočeské Stonehenge: rozjímejte v kamenném chrámu pod širým nebem