Přejít k hlavnímu obsahu

Valletta, barokní perla Středomoří

Hlavní město Malty má necelý kilometr čtvereční a Malťané mu říkají Il-Belt, což v maltštině znamená jednoduše „město“. Nenechte se však zmást jeho malou rozlohou, má návštěvníkům mnoho co nabídnout. Žádný milovník památek, historie a romantického toulání úzkými uličkami jistě nebude odjíždět nespokojen.

O Vallettě se říká, že je městem postaveným gentlemany pro gentlemany. Základní kámen položil tehdejší velmistr Johanitského řádu Jean Parisot de la Valette 28. března 1566. Bylo to jen pár měsíců po odražení obrovského tureckého útoku, který později vstoupil do dějin jako Velké obléhání Malty. Hrstka řádových rytířů a několik tisíc žoldáků i prostých Malťanů bránilo tři měsíce ostrov, než dorazily posily ze Sicílie. Ty zasadily osmanskému vojsku rozhodující úder a navždy zmařily plány Sulejmana Nádherného na podmanění Evropy.

Evropa si oddychla a Johanitům z ní začaly přicházet mnohé dary. Papež Pius V. Byl vítězstvím natolik potěšen, že vyslal svého architekta Francisca Laparelliho, aby pomohl vyprojektovat nové hlavní město. Na svoji dobu se jednalo o opravdu nevídaný projekt. Stavět od základu podle urbanistického plánu se před ním ještě nikdo nepokusil. Na poloostrově Sciberras zakrátko vyrostlo pod rukama tísíců Malťanů, sicilských dělníků a otroků město, jaké svět ještě neviděl. Rovné ulice protínající se v pravých úhlech poskytují celý den stín a profukuje jimi vánek od moře. Na dvorech domů byly velké odpadové jámy, které byly v určené dny pravidelně vyprazdňovány a kanalizace pod městem se dvakrát denně přirozeně proplachovala mořskou vodou. Valletta tak nemusela čelit problémům s odpadky a zápachem, jako většina tehdejších měst. Byla také obehnána mohutnými hradbami, pro případ, že by poslední invaze nebyla tou úplně poslední.

Hlavní město Malty ukrývá i takovéto malebné uličky.
Zdroj: malta-info.cz

Čím si Valletta získává srdce svých návštěvníků? Zajisté je to genius loci. Ulice a uličky svažující se k Velkému přístavu, barevné balkony a nepočítaně kaváren a barů, kde si můžete sednout a jen tak nasávat atmosféru místa. Najdeme zde poklady barokní architektury, které vystavovaly na odiv vkus a bohatství Řádu. Stále funkční Velmistrovský palác, který je dnes sídlem prezidenta a můžete zde nahlédnout do komnat nejvyšších johanitských činitelů i do velkolepé zbrojnice. Nejokázalejší stavbou je však konkatedrála sv. Jana Křtitele v samém srdci města. Zvenčí nepříliš honosná stavba byla hlavním shromaždištěm Johanitů. Barokní ornamenty na sloupech vzbuzují dojem matného zlatého brokátu. Podlahu pokrývají barevné mozaiky náhrobků těch největších hrdinů Řádu. Pokud tu budete, zvedněte hlavu k nebi. Tak, jak to lidé po staletí dělávali. Uvidíte výjevy ze života sv. Jana Křtitele na klenbách a možná pocítíte to, co stavitelé zamýšleli. Neuvěřitelnou nádherou ukázat malost člověka. V oratoři chrámu můžete obdivovat Caravaggiovo Stětí sv. Jana. Mistrovské dílo, které si autor musel opravdu cenit, protože je jediným obrazem, který podepsal.

V moři u břehů Valletty je občas velmi rušno.
Zdroj: malta-info.cz

Velký přístav je údajně nejstrategičtěji položeným přírodním přístavem na světě. Kromě skvělé polohy ho chránily i pevnosti San Angelo a San Elmo, kde se dnes nachází Muzeum války. Pokud si chcete na chvíli odpočinout a užít si výhled na přístavní ruch, jsou skvělou volbou Upper Barakka Gardens. Nejrychlejší cestou nahoru je výtah jen pár kroků od stanice Lascaris na nábřeží. Každý den v pravé poledne tu můžete vidět výstřel z děla ze Saluting Battery pod zahradami.

Valletta je jedním z nejmenších hlavních měst na světě s největší koncentrací památek. I díky tomu je od roku 1980 na seznamu Světového dědictví UNESCO a pro rok 2018 Evropským hlavním městem kultury.

 
 

Místo

35° 53' 53.1924", 14° 30' 45.2592"
Rubrika:
Aktivity:

Autor:
redakce

Podívejte se na články ze stejných kategorií:

Valletta, barokní perla Středomoří