Přejít k hlavnímu obsahu

Kde se psaly tajemné mayské dějiny? V chrámu obětin Chichén Itzá

Chichén Itzá je nejslavnější a nejlépe zrestaurované mayské naleziště nacházející se na poloostrově Yucatán. Nádherná ukázka mayského architektonického umění se tu mísí s tajuplnou atmosférou tohoto místa. Skvrny na vrcholcích chrámů nenechávají nikoho na pochybách, co se tu dělo v dávné historii. Po mohutných stupních se valila krev a byl slyšet křik obětí zasvěcovacích rituálů. Vítejte v Chichén Itzá!

Chichén Itzá je největším ze zbořených mayských měst na poloostrově Yuacatán. Bylo postaveno v letech 600 - 830 po Kristu. Roku 987 se jej zmocnili Toltékové. Jejich kultura splynula v podivné symbióze s mayskou, promíchala se a vytvořila zcela odlišnou kulturu, která ale měla znaky Toltéku i starých Mayů.

Toltékové například přijali kult Quetzalcóatla (opeřený had) nebo Chaka (bůh deště), přinesli do starých měst nové architektonické prvky, ale také krvavé obětiny, jejichž stopy jsou dodnes patrny na oltářích umístěných na vrcholcích chrámů.

Caracol je vrcholem astronomické dokonalosti starověkých Mayů.
Zdroj: Daniel Schwen (Wikimedia Commons)

Ve starověké Americe se města a chrámy orientovaly podle severojižní osy, nebeského pohybu hvězd a planet. U vyspělých civilizací se to velice přísně dodržovalo. Proto jsou také celá města stavěna jako přesně fungující astronomické přístroje. Chichén Itzá se nachází v naprosto plochém terénu a je v něm umístěn jeden z nejlepších příkladů astronomické architektury – Caracol.

Záhadná asymetrická observatoř Caracol

Caracol (nebo také šnek – název je odvozen od točitého vnitřního schodiště) je zakončena cylindrickou věží na dvouvrstevné plošině, ze které vedlo kdysi dávno 6 rour (šachet), které ukazovaly různými směry. Do současnosti se ale dochovaly pouze tři. Starověké kultury se zajímaly především o pohyby Slunce a o mizení a následné znovuobjevení Venuše, kde dokázali nesmírně přesně určit výpočet jejího roku. Mayové dosáhli ve svých zkoumáních nevídaných úspěchů, když si uvědomíme, že neměli k dispozici moderní přístroje, ale pouze svoje orientované stavby.

Světlo a stín v chrámu Opeřeného hada

El Castillo, chrám Kukulcána nebo také chrám Quetzalcóatla je jedna z nejkrásnějších pyramidových staveb na světě. Hlavní schodiště má orientované na sever. Dá se lehce poznat podle toho, že po stranách schodiště se plazí „dva hadi“, jejichž hlavy odpočívají až u země.

Chichén Itzá je proslulá sloupovým uskupením.
Zdroj: "Chichen-Itza-1000-Warriors-Columns" by Uspn - Own work. Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0-2.5-2.0-1.0 via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chichen-Itza-1000-Warriors-Colu…

Stejný motiv naleznete i u vchodu do chrámu, ke kterému se dostanete až po vystoupání na vrchol pyramidy. Právě na hlavním schodišti se za jarní rovnodennosti můžete pokochat neuvěřitelnou a nádhernou hrou světla a stínu. A při troše štěstí uvidíte i „plazícího se hada Quetzalcóatla“, jehož stínové tělo se bude vlnit od vrcholku směrem k úpatí pyramidy.

Za fotbalem na Pelotu

Gran Jurto de Pelota bylo velkým hřištěm, kde se odehrávaly hry mezoamerických kultur. Cíl hry lze specifikovat jednoduše: prohodit míč kruhovými otvory. Nebylo ale dovoleno se dotýkat míče rukama, ale pouze boky. Poražený tým propadal hrdlem a byl obětován. Hřiště má navíc neskutečnou akustiku. Pokud si budete povídat na jednom konci, na druhém – ve vzdálenosti 135m uslyšíte každé slovo. Tlesknutí se mnohonásobně odrazí a vrátí se k vám v neztišené podobě.

Zaplavte si v přírodní studni Cenote Sagrado.
Zdroj: Daniel Morales (Flickr.com)

Jenom kousek za chrámem je vidět několik menších chrámů (chrám stolů, bojovníků nebo Chac Mool). Jednou z úžasně zdobených staveb je Dům jeptišek. Je to největší a nejlépe zachovaná stavba pocházející z klasického období Chichén Itzá. Byla pojmenována podle velkého počtu místností, který byl připodobněn španělskými duchovními ke klášteru. Za návštěvu dozajista stojí i Cenote Sagrado. Obrovitá a děsivá přírodní studna má v průměru 60 m a spadá do hloubky 35 m, stěny jsou plné popínavých rostlin.

 
 

Místo

20° 40' 59.88", -88° 34' 8.3676"
Rubrika:
Aktivity:

Kultura

Autor:
Jan Švestka

Podívejte se na články ze stejných kategorií:

Kde se psaly tajemné mayské dějiny? V chrámu obětin Chichén Itzá