Přejít k hlavnímu obsahu

Poznejte poutní místa se sakrálními skvosty a starobylými hrobkami na česko-polské hranici

V Krkonošsko-jesenické subprovincii, nebo chcete-li subprovincii Sudetské,  se do dnešní doby příliš památek dřevěné sakrální architektury nedochovalo. Přesto zde najdeme 4 příklady objektů tohoto typu.

Jednou z nejcennějších sakrálních památek regionu je nepochybně Kostel míru nacházející se v polské příhraniční Svídnici - městě zhruba 20 km od Valbřichu. Bohatě zdobený barokní kostel byl postaven evangelíky v r.1657 a je považován za největší dřevěný chrám Evropy. Interiér této památky, zapsané na seznamu UNESCO, pojme cca 7,5 tis. lidí. Kostel míru ve Svídnici

Na styku Valbřišských a Kamenných hor leží stará hornická obec Rybnica Leśna, pyšnící se starým dřevěným kostelem Svaté Hedviky Slezské ze začátku 17. stol., který byl založen horníky pracujícími v místních dolech. V tomto nenápadném chrámu se dochoval např. renesanční oltář a kazatelna z doby stavby.

kostel v Rybnici Lešné

Dalším dřevěným chrámem příhraničního Valbřišského regionu je Kostel Narození Panny Marie v obci Grzmiąca u Głuszyce. Skromné vybavení interiéru skrývá např. dřevěnou emporu - vzpomínku na dobu, kdy byl kostel v rukou místních evangelíků.

kostel v Grzmiaci

Dřevěný kostel postavený místními evangelíky v 16. stol. pak najdeme i v malebné obci Sierpnica, nacházející se v Sovích horách v obci s rozšířenou působností, Głuszyca. 

Sakrální památky valbřišské aglomerace představují paletu různých architektonických stylů a náboženských vyznání. Najdeme zde bohatě zdobené barokní chrámy od přednímich architektů a malířů, převážně s gotickými prvky.

Rozvoj daného regionu často ovlivňovala činnost řeholních řádů. Tak tomu bylo např. i v Křešově. Na konci 13. stol. přišli do Křešova cisterciáci, jejichž náboženské aktivity a víra ovlivnily celé okolí. Zdejší bývalý cisterciácký klášter je dnes tvořen dvěma kostely ze 17. a 18. stol. a okouzluje svou architekturou, malířstvím a sochařstvím. Oba kostely jsou zapsány na seznam polských historických památek (https://cs.opactwo.eu). 

Křešov

Jeden ze dvou dochovaných Kostelů milostivých se nachází nedaleko Křešova, v Kamenné Hoře. Barokní podoba chrámu z r.1730 se inspirovala kostelem sv. Kateřiny ve Stockholmu. Většina z vybavení kostela byla odtud v poválečných letech bohužel odvezena.

koláž 2

Při odjezdu z Kamenné Hory se vydáme směrem do centra Valbřichu, nad kterým se tyčí dvě kostelní věže - vyšší je kostel Andělů strážných, kde můžeme obdivovat např. renesanční a barokní náhrobky, druhá z nich je kostel Spasitele - zajímavostí je, že tento chrám byl postaven v r. 1789 podle návrhu C. G. Langhanse - autora Braniborské brány v Berlíně.

Při návštěvě Kostela míru ve Svídnici nemůžeme vynechat ani další zajímavou, sotva 10 minut chůze vzdálenou sakrální památku - katedrálu sv. Stanislava a Václava, s jednou s nejvyšších věží v Polsku (101,5 m), tyčící se nad městem. I tato katedrála okouzlí svým bohatým barokním interiérem; dnes se zde nachází sídlo Svídnické diecéze. V r. 2018 byl chrámu polským prezidentem přidělen status historické památky.

Zajímavostí regionu je také pravoslavný kostel v Sokołowsku. V r. 1901 byl s ohledem na ruské návštěvníky tohoto lázeňského městečka vystavěn malý pravoslavný chrám. V poválečných letech byl však interiér kostela zničen. V r. 1996 ho odkoupila pravoslavná komunita.

Více v česko-polském průvodci: https://lotaw.pl/materialy-promocyjne/2_Przewodnik_po_AW(PL-CZ).pdf

logo

logo

 
 

Místo

50° 45' 52.722", 16° 16' 48.954"
Rubrika:
Aktivity:

Poznání

Autor:
redakce

Podívejte se na články ze stejných kategorií:

Poznejte poutní místa se sakrálními skvosty a starobylými hrobkami na česko-polské hranici