Přejít k hlavnímu obsahu

Ukrývá pražská Staronová synagoga Golema? A postavili ji andělé?

Najdete ji v Praze a ve světě je známá také jako Altneuschul. O čem je řeč? O jedné z nejstarších synagog v Evropě, která se stále používá k náboženským obřadům.

Kromě toho je nejstarší dochovanou stavbou Josefova a váže se k ní nespočet legend a pověstí. Podle některých tady leží bájný golem, podle jiných zde byly kameny na stavbu synagogy přineseny anděly.

Trocha historie úvodem

Staronová synagoga vznikla někdy ve 2. polovině 13. století, ještě na původních náplavkách Starého Města pražského. Ke vzniku synagogy se váže také vznik židovského hřbitova (Židovská zahrada) na Novém Městě pražském. Synagoga se v průběhu let stala centrem Židovského města a prošla v průběhu let mnohými rekonstrukcemi. Ty se pochopitelně neobešly bez přešlapů a pochybení. V roce 1998 například nebyly u výkopových prací přítomni archeologové a v letech 2006 a 2007 chybou projektanta došlo v interiéru k poškození původní gotické kamenné lavice.

Golem a útočiště

Ke Staronové synagoze se váže spousta legend, pověstí a zvláštností. Jedna z nich hovoří o tom, že zde Maharal (rabbi Löw) uložil na půdě Golema, poté, co ho deaktivoval vyjmutím tajné kabalistické formule z jeho úst. Jiní hovoří o památce jako útočišti před mnohými živly. Protože není tvořena žádnými dřevěnými prvky, lidé se zde ukrývali před požáry anebo jinými katastrofami.

Andělé a smrt na sedadle

Zajímavá je i další z legend, která říká, že kameny k založení synagogy byly prostřednictvím andělů přineseny ze Šalamounova chrámu v Jeruzalémě. Do Synagogy byly uloženy pod podmínkou jejich navrácení zpět na původní místo, jakmile přijde Mesiáš. Synagoga pak byla podle této události pojmenována Al-tenaj, z čehož mělo vzniknout pozdější Altneu.

Ovšem ne všechny legendy a pověsti znějí tak hezky jako již zmíněné. Jedna z legend se zmiňuje o tom, že se nikdo nesmí posadit na sedadlo vrchního rabína v synagoze, jinak do roka zemře. Má jít o jakési vyjádření úcty a uctění památky Maharala, který zde působil.

Zdroj

 
 

Místo

50° 5' 24.2844", 14° 25' 6.978"
Rubrika:
Aktivity:

Poznání

Autor:
Vendula Flassig Vrablová

Podívejte se na články ze stejných kategorií:

Ukrývá pražská Staronová synagoga Golema? A postavili ji andělé?