Přejít k hlavnímu obsahu
Otevřít fotogalerii

Legendární Ďáblův most: Místo, kde lidé přechytračili knížete pekelníků

Jak překonat nejužší místo (leží mezi Airolo a Göschenen) na silnici v Gotthardském průsmyku ve Švýcarsku a důležitou spojnici mezi centrálním Švýcarskem a severní Itálií? Mostem ne jen tak ledajakým. Ďáblův most leží v jedné z nejnebezpečnějších částí průsmyku – v hluboké rokli Schöllenen. Tyčí se nad divoce hučící řekou Reuss se strašidelnou pověstí.

Podle jedné z místních legend o vzniku mostu se traduje, že při jeho stavbě požádali místní lidé samotného satanáše, aby jim pomohl v jejich díle. Ďábel souhlasil, ale jen pod podmínkou, že duše toho prvního, kdo po hotovém mostu přejde, bude jeho. Lidé jako první po vybudovaném mostě poslali na druhou stranu kozu a pekelníka přelstili.

Podobný námět posloužil i slavnému irskému literátovi a nositeli Nobelovy ceny Jamesu Joycovi, autorovi přelomového Odyssea, pro jeho knihu Kočka a čert, kterou Joyce psal svému vnukovi ve 30. letech minulého století jako dopis. Jedná se také o jeho jedinou dětskou knihu.

Ďábel byl obelstěn a potupen. V rozčílení popadl obrovský balvan a chystal se jím most zničit, ovšem vtom zakročila místní stařena s křížem v ruce. Satanáš se tak vyděsil, že nechal balvan Teufelsstein (Ďáblův kámen) ten tam a v mžiku byl pryč.

V roce 1977 byl 220 tun vážící Ďáblův kámen za 300 tisíce švýcarských franků kvůli stavbě nové dálnice přesunut na jiné místo. V původním místě, kde stál, se ale dle legendy Ďábel mstí za příkoří, které mu lidé kdysi dávno provedli. Počet obětí a nehod jakoby této legendě dával za pravdu.

Myslíte si, že jste silák a lamželezo? Tak prosím...

Ďáblův most a okolní nádherná scenérie Gotthardského průsmyku vždy lákala velké malíře

Impresionistické čarování mistra J. W. M. Turnera.

O to patrně nejslavnější umělecké zpodobnění Ďáblova mostu na malířském plátně se zasloužil významný britský pre-impresionista J. W. M. Turner. Při studijních toulkách Evropou (začátek 19. století) také několikrát procházel Gotthardským průsmykem a nakreslil několik obrazů a skic, které věnoval krásám a atmosféře tohoto kraje.  

Umělecký talent malíře Turnera byl tak vysoký, že již ve svých 14 letech byl přijat do Royal Academy Schools v Londýně! Traduje se o něm, že aby dosáhl maximálního vizuálního i emočního vjemu, dal se přivázat ke stěžni na lodi uprostřed divoké bouře, proto aby dokázal opravdu věrně zachytit realitu v příslušných barvách.

Mezi známá vyobrazení Ďáblova mostu a okolního přírodního panoramatu, patří i malba romantického německého malíře Carla Blechena. Obraz maloval v letech 1830 až 1832. V roce pak 1840 zemřel při těžkých maniodepresivních záchvatech. Že by zatemnění smyslů od samotného Ďábla? 

Ta romantika!

Historie mostu: Bouřkám a válkám je už konec

První zmínky o mostě spadají do roku 1230, kdy byl poprvé dřevěný most nad roklí postaven. V 16. století dřevo nahradil kámen. Na konci 19. století byl během jedné hrozivé bouře smeten z povrchu zemského. Že by v tom hrál roli samotný Ďábel?

To už se asi nedozvíme, ale jistě víme to, že k poničení základů mostu došlo už roku 1799. Dostaly dost zabrat během tzv. 2. koaliční války v bojích ruských vojsk pod vedením slavného generála Suvorova proti vojskům francouzským.   

V roce 1820 začala stavba druhého mostu, který dnes slouží pěším. Nechal ho vystavit inženýr Emanuel Müller.

Skalní malba se váže k tradované legendě o přechytračení samotného Ďábla!
Zdroj: Kecko / Foter / CC BY

Léta páně 1958 byl vystavěn most tentokrát moderního ražení, splňující požadavky dvouproudé silnice. A právě u něho lze spatřit originální fresku v tamní skále - výjev Ďábla a kozy ze starobylé lidové pověsti. Autorem tohoto „stigmatu“ místního kraje je ve Švýcarsku velmi známý malíř a básník Heinrich Danoth.  

 
 

Místo

46° 38' 50.1504", 8° 35' 25.2312"
Rubrika:
Aktivity:

Dobrodružství

Autor:
Pavel Jartym

Podívejte se na články ze stejných kategorií:

Legendární Ďáblův most: Místo, kde lidé přechytračili knížete pekelníků